අස්ථි හා මාංශපේශී පද්ධතිය

1 අතේ වූ අස්ථි බිදීමක් සදහා යොදන ලද පැරිස් ප්ලාස්ටර් එකක් ඉවත් කරන අයුරු (POP removal)
2 අස්ථි ආශ‍්‍රිතව ඇතිවන පිලිකා (Bone Cancer)
3 අස්ථි දිරා යාම හෙවත් ඔස්ටියෝපොරෝසිස් (Osteoporosis)
4 ආතරයිට්ස් (Artheritis)
5 ඇගිලි හිරවීම ( Trigger finger)
6 උත්පත්තියේ සිට ඇතිව තිබෙන කකුලේ ඇදය හෙවත් Club foot
7 කකුල දිගේ ඇතිවන වේදනාව හෝ හිරිවැටීම හෙවත් සයටිකා (Sciatica)
8 කකුලේ මහපට ඇගිල්ල ඇදවීම
9 කකුලේ විලුඹ ප‍්‍රදේශයේ ඇතිවන කැක්කුම (Plantar Fascitis)
10 කශේරුකා අතර ඇති කාටිලේජමය කොටසේ ඇතිවන තල්ලුවීම (Slipped Disk)
11 කොන්දේ අමාරුව ඇතිවීම අවම කිරීමට වාඩිවිය යුතු ආකාරය
12 පිටකොන්දේ වේදනාව
13 බෙල්ලේ ඇතිවන කැක්කුම (Neck pain)
14 බෙල්ලේ ඇතිවන කැක්කුම - Cervical Spondylosis
15 මාංශ පේශී එකවර හැකිලීම නිසා ඇතිවන කැක්කුම (Muscle cramps)
16 මැනික් කටුව ආශ‍්‍රිතව වූ අස්ථි බිදීමක් නැවත සකසන අයුරු
17 රුමැටොයිඩ් ආතරයිටිස්
18 වලලුකර ආශ‍්‍රිත මාංශ පේශී හා තන්තුපටකවල වන ඉරීම් හා ඇදීම් ( Ankle Sprain)
19 හිසේ මතුපිට ඇතිවන ගැටිති හෙවත් Ivory Osteoma

ඔබ ලෙඩරෝග පිළිබඳ දැනුවත්ද?

එන්න, දැනුම මැනල බලමු සියලුම ගැටළු