උදරයට පහර දීමකින් වූ බඩවැල් පුපුරායාමක් නැවත සකස් කරන අයුරු

රෝගියාගේ රෝගය හැදින්වීම

රෝගියාගේ වයස අවුරුදු 38
රක්ෂාව කුලීවැඩ

රෝග ලක්ෂණ
දිනකට කලින් බීමතින් සිටියදී අයෙකු විසින් උදරයට පහර දීම
එමවෙලාවේ වේදනාවක් දැනුනද අධික බීමත්කම නිසා රෝහලට පැමිණීමට උනන්දුවක් නොදැක්වීම
පසු දිනදී උදරය පිම්බී තිබීම, වමනය දැමීම හා තද කැක්කුම ඇතිවීම හා රෝහල් ගතවීම

කරනු ලැබූ පරීක්ෂණ
උදරයේ එක්ස් රේ පරීක්ෂණයක් කිරීම

වෛද්‍යවරයාගේ තීරණය
බඩවැල් පුපුරා ඇතිබව හා හදිසි ශල්‍යකර්මයක් අවශ්‍ය බව
නිර්වින්දන ස්වභාවය
සම්පූර්ණයෙන් සිහිනැතිකිරීම
ශල්‍යකර්මය සදහා ගතවු කාලය පැය 2 විනාඩි 30 පමණ

ශල්‍යකර්මයට පසු කාලය
උදරයට යොදන ලද බටය ඉවත් කිරීම තෙවන දිනයේදී
දියර ආහාර ලබාදීම දෙවන දිනයේ සිට
ඝන ආහාර දීම හතරවන දිනයේ සිට
දින 5ක් යන තුරු විෂබීජනාෂක ඖෂධ ලබාදීම

රෝහලින් පිටකරනවිට දුන් උපදෙස්
නියමකරන ලද වේදනා නාශක පෙති ගැනීම
මැහුම් කැපීම දින 12 කින් සිදුකිරීම
ශල්‍යකර්මය කරනලද ස්ථානයේ රතු වීමක් කැක්කුමක් හෝ සැරව ගැලීමක් වුවහොත් වහාම රෝහලට වාර්තා කල යුතු බව
බර වැඩකිරීම මාස දෙකක් පමණ වැලකී සිටීම

----------------------------------------------------------
සාමාන්‍ය ජනතාවට රෝගී තත්වයන් සහ ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රම ගැන දැනුවත් කිරීම සඳහා ශල්‍යකර්මය පටිගත කිරීමට අවසර ලබාදුන් රෝගියාට අපගේ විශේෂ ස්තූතිය

ලිපිය පළකල දිනය Article uploaded on: 19/07/2013
මෙම දැනුම ඔබේ යහළුවන් අතරේත් බෙදාගන්න

ඔබ ලෙඩරෝග පිළිබඳ දැනුවත්ද?

එන්න, දැනුම මැනල බලමු සියලුම ගැටළු