ගිලීමේ ප‍්‍රශ්ණ (Swallowing Difficulties)

ගිලීමේ අපහසුතා ඇතිවිය හැකි ආකාර මොනවාද?

සමහර පුද්ගලයින්ට විවිධ හේතු නිසා ඝන ආහාර මෙන්ම පානීය දේවල්ද ගිලීමේදී අපහසුතා ඇතිවිය හැක.
-
ගිලින කෑම හිරවීම හා හිරවී ආපසු මුඛයට ඒම.
-
වරකට ඉතා සුළු ප‍්‍රමාණ වලින් පමණක් ගිලීමට හැකිවීම.
- ද්‍රව ස්වභාවයෙන් පමණක් ගිලීමට හැකිවීම.
- ඝණ ආහාර ගිලිය හැකිමුත් පානීය දේ ගිලීමට නොහැකි වීම.
- කෑම ගිලීමේදී දැඩි වේදනාවක් දැනීම.
- ඉක්කා වැටීම.
වැඩිපුර දැකිය හැකි ලක්‍ෂණ වේ.

මෙවැනි තත්ව ඇතිවු විට කල යුත්තේ කුමක්ද?

මුලින්ම ආහාර ගැනීමේ රටාවේ යම් යම් වෙනස් කිරීම් කල යුතුය.
එම වෙනස් කිරීම් පහත ආකාරයෙන් දැක්විය හැක.
- ඉක්මනින් ආහාර ගැනීමෙන් වැලකීම.
- ආහාර හොඳට හැපීමෙන් පසු ගිලීම.
- ආහාර ගන්නා විට පිට කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ආහාර ගැනීම.
- ඝන ආහාර හා පානීය දේ එකවර මුඛයට ගැනීමෙන් වැලකීම.
- ආහාර ගැනීමෙන් පසු විනාඩි 20-15 ඇවිඳීම.
- ආහාර ගන්නා වේලාවේදී කථා කිරීමෙන් වැලකීම.

වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ගත යුත්තේ කුමන අවස්ථාවේදී ද?

- ගිලීමේ අපහසු ගතිය ටිකටික වැඩිවන්නේ නම්
- කැස්ස සමඟ උණ ඇති වේනම් (ආහාර ස්වසන මාර්ගයට ඇතුළු වී පෙනහළු වල විෂබීජ තත්වයක් විය හැක.)
- කෙටි කාලයකදී ශරීර බර සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවන්නේ නම්

ලිපිය පළකල දිනය Article uploaded on: 27/05/2024
මෙම දැනුම ඔබේ යහළුවන් අතරේත් බෙදාගන්න

ඔබ ලෙඩරෝග පිළිබඳ දැනුවත්ද?

එන්න, දැනුම මැනල බලමු සියලුම ගැටළු